Pasaport Romania Acte Necesare

Pasaport Romania Acte Necesare

Cetățenii români pot călători în țările membre UE doar cu actul de identitate, însă, pentru a ieși din spațiul european, este nevoie de pașaport. Marea Britanie a ieșit oficial din UE la 1 ianuarie 2021, iar românii mai pot călători doar cu paşaportul.

În 2023, obținerea documentului de călătorie nu mai este deloc complicată. Dacă știi ce acte sunt necesare pentru eliberarea pașaportului și plătești taxele, totul se poate rezolva foarte rapid. În plus, în prezent, ai opțiunea de programare online și eviți astfel timpul pierdut așteptând la coadă.

Acte necesare pașaport în 2023

Pasaport Romania Acte NecesareIcon photoVEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3

 • cartea de identitate în original.
 • documentul/chitanța care face dovada achitării taxei pentru pașaport
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

Acte necesare pașaport pentru copii în 2023

În cazul copiilor, care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau simplu temporar sunt necesare următoarele acte:

 • certificatul de naştere al copilului, în original;
 • actele de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru paşaport, completate pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există
 • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte, aceasta trebuie însoţită și de o procură de împuternicire din partea celuilalt părinte sau alte acte, după caz.
See also  Renovar Pasaporte Español En Usa

Cât sunt taxele pentru pașaport în 2023

Taxele pentru pașaport pot varia în funcție de tipul pașaportului, dar și de vârstă.

 • Pentru pașaportul simplu electronic, taxele sunt de 258 de lei – pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani, respectiv 234 de lei – pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani
 • Pentru pașaportul simplu temporar, taxa unică este de 96 de lei, indiferent de vârstă.

Unde se pot plăti taxele pentru pașaport

Începând cu 7 septembrie 2020, taxa pentru eliberarea pașaportului se poate achita:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online, prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro

Indiferent de metoda de plată aleasă, documentul de plată trebuie să conțină următoarele mențiuni:

 • numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare
 • tipul pașaportului solicitat
 • contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului judeţului (sau municipiul Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare
 • suma plătită

Ce diferență este între cele două tipuri de pașapoarte

În primul rând, pentru a obține documentul de călătorie, este important de știut că sunt mai multe tipuri de pașaport. Și anume:

Pașaport simplu electronic

 • Are o valabilitate de 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și 3 ani pentru copiii cu vârsta de până în 12 ani.
 • Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic este de 5 zile pentru cetățenii care depun actele pe teritoriul României. Pentru persoanele stabilite în străinătate, într-o țară membră UE, și care depun actele necesare în consulate, termenul este de 45 de zile. Iar pentru cei care vor să obțină pașaportul într-un stat care nu este membru UE, termenul este de 65 de zile.
See also  Me Pueden Negar El Pasaporte

Pașaport simplu temporar

 • Pașaportul simplu temporar are o valabilitate de numai 12 luni
 • Eliberarea lui se face în termen de 15 de zile lucrătoare.
 • În cazul copiilor sub 12 ani, eliberarea pașaportului simplu temporar se poate face fără prezența acestora, dacă părinții sau tutorele legal au două fotografii tip buletin ale copilului.

Cum se face programare online pentru pașaport

Pentru a putea depune actele pentru pașaport rapid și pentru a evita statul la cozi, îți poți face, foarte simplu, programare online pe https://www.epasapoarte.ro/. Este foarte important să știi că aceste programări se respectă întocmai, astfel că, dacă vei întârzia chiar și două minute, vei pierde programarea făcută online.

Programare online pentru pașaport se face pe www.epasapoarte.ro/

Din 20 martie 2023, programările online pentru paşapoarte pot fi făcute şi pe platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne.

Unde se depun actele pentru pașaport și unde se eliberează

Puteţi solicita eliberarea unui paşaport în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Pașaportul simplu electronic se poate ridica, la cerere, de la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte sau oficiu consular/misiune diplomatică, al/a României în străinătate.

Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar de paşapoarte, iar în străinătate, de la misiunea diplomatică sau oficiul consular, ale României, unde s-a depus cererea.

Paşaportul se poate ridica la o data ulterioară celei menţionate în tichetul primit la depunerea documentelor (în timpul programului de lucru cu publicul). Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate.

În cât simp se eliberează pașaportul

Cererile pentru eliberarea pașaportului se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:

 • 5 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
 • 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;
 • 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terţe în raport cu Uniunea Europeană;
See also  Puedo Ir A Sacar El Pasaporte Sin Cita

Cum afli statusul pașaportului

Cei care depun actele pentru pașaport pot verifica stadiul cererii lor la adresa https://epasapoarte.ro/verifica/, existând posibilitatea ca acesta să fie eliberat mai devreme decât termenul comunicat la depunerea solicitării.

În ce ţări poţi călători fără paşaport

Cetăţenii români pot călători doar pe baza cărţii de indentitate în ţările membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein). În plus faţă de acestea, cetăţenii români pot intra doar cu cartea de identitate în Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Elveţia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Principatul Monaco, Muntenegru, San Marino şi Serbia.

Vezi şi pașaport pentru animale – ce preț are și de unde se poate obține!